دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

چشم انداز نسیم دانش

Image

چشم انداز ما:

مدرسه را به محلی تحقیق محور، پویا و خلاق تبدیل خواهیم نمود.

بیانیه چشم انداز:
نسیم دانش مجموعه ای است که بنابر اهداف خود، آموزنده دانش در دوران تحصیل را به جوینده دانش و مهارت های زندگی تبدیل می نماید.