دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399

پایه تحصیلی مدنظر جهت ثبت نام انتخاب شود.

مشخصات دانش آموز

کمتر از 200 کیلوبایت

مشخصات پدر

لطفا از نوشتن عناوینی مانند آزاد، مدیر عامل و ... خودداری فرمایید.

مشخصات مادر

اطلاعات شخصی و سوابق